Tydzień Dbania o Relacje w ZSD - 14-18.11.2022

Po raz drugi, w nawiązaniu do projektu SOC (Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo), organizujemy w naszej szkole Tydzień Dobrych Relacji. O dobre relacje dbamy, oczywiście, każdego dnia, ale ten tydzień ma podkreślić, jak ważne one są.

Czytaj więcej!

Smutna informacja

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci p. Sławomira Bonieckiego, wieloletniego pracownika naszej szkoły. Dzięki jego zaangażowaniu Zespół Szkół Drzewnych stał się przyjaznym miejscem nauki i pracy.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy piątek 21 października o godzinie 10:00 na cmentarzu parafii pw. MB Nieustającej Pomocy ul. Kossaka 78.

Czytaj więcej!

Akcja Kwalifikacja 4 - najnowsza oferta zajęć

Czytaj więcej!

Matura 2023 dla absolwentów - informacja o składaniu deklaracji

Szkoła przyjmuje deklaracje maturalne jedynie w formie papierowej, wraz z załącznikami. Deklaracja A musi być wypełniona DRUKOWANYMI literami, łącznie z adresem e-mail (drukowanymi).
Szkoła nie przyjmuje e-deklaracji.
Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż do 7.02.2023 r. z dowodem wpłaty (o ile taką zdający wpłaca) z datą wpłaty po 01.01.2023 r.
Po tym terminie deklaracja od zdającego nie będzie przyjmowana.
Można złożyć deklarację wcześniej.
Deklaracje są dostępne w wersji edytowalnej na stronie CKE.

Czytaj więcej!

Zapraszamy na kiermasz podręczników od wtorku 13 września!

Zapraszamy od 10:35 we wtorek 13 września na kiermasz podręczników.
Sprzedaż odbywać się będzie w świetlicy szkolnej.

Można przynosić tam także swoje podręczniki, z których już nie korzystacie!

Kiermasz będzie się odbywał także w najbliższy czwartek i i piątek (15 i 16 września) na dużej przerwie o 10:35. Do powrotu do szkoły Pana Roberta Kiełkowskiego z biblioteki opiekę nad nim przejmie tymczasowo Pani Pedagog Sabina Bartczak-Gackowska

Czytaj więcej!