Informacje o rekrutacji do Internatu ZSD

Opublikowano: 2024-06-05 20:19, Numer artykułu: 84012 , Autor: R.Kiełkowski
informacje o naborze do internatu

Rekrutacja do Internatu ZSD na rok szkolny 2024/25


1.Termin składania podań dla wychowanków chcących kontynuować zamieszkanie w internacie w roku szkolnym 2024/25 : 21.06.2024


Wychowankowie, którzy mieszkali w internacie ZSD i nie ma żadnych przeciwskazań do dalszego zamieszkania, składają tylko podania (załącznik nr 1).
Jeśli podanie nie zostanie złożone w/w terminie, będzie obowiązywał tryb postępowania, jak dla nowego kandydata.

 

2.Terminy postepowania rekrutacyjnego dla nowych kandydatów:
- składanie dokumentów: do 30.07.2024 r. do godz. 12.00
- weryfikacja wniosków: 30 – 31.07.2024 r. do godz. 14.00
- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 01.08.2024 godz. 12.00
- potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w internacie: do 02.08.2024 do godz. 12.00
- ogłoszenie list przyjętych do internatu: 02.08.2024 do godz. 14.00
- odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej: do 09.08.2024 


Dokumenty, które należy złożyć:
- podanie (zał. 1)
- karta informacyjna (zał. 2)
- informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (zał. 3)
- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (zał. 4)
- zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w imprezach sportowych i kulturalnych (zał. 5)
- zaświadczenie ze szkoły (zał. 6)
- zaświadczenie o zamieszkaniu w bursie/internacie w poprzednim roku (zał. 7)
- oświadczenie o wielodzietności (zał. 8)
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu (zał. 9).
- zdjęcie legitymacyjne.

 

W przypadku niepełnosprawności występującej u kandydata lub w rodzinie kandydata potrzebna jest kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzająca wspomniany fakt.

 

Wypełnione dokumenty podpisane przez obydwoje rodziców (w przypadku ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich zaznaczyć) można dostarczyć:
- osobiście
- pocztą tradycyjną: Internat ZSD, Toruńska 50a, 85-023 Bydgoszcz
- drogą elektroniczną: nasz.internat.zsd.bydgoszcz@gmail.com

 

Prosimy o dostarczanie tylko pełnego kompletu dokumentów
(wszystkie 9 załączników, chyba, że nie dotyczy) !


Dokumenty niekompletne lub z brakami formalnymi nie będą rozpatrywane.