Rekrutacja do Internatu ZSD - 2022/23

Opublikowano: 2022-06-08 11:27, Numer artykułu: 28869 , Autor: R.Kiełkowski

Rekrutacja do Internatu ZSD

 

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PUBLICZNYCH PLACÓWEK
ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA

 


I Dotyczy wychowanków aktualnie zamieszkujących w bursie
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2022/23 - do 19 czerwca 2022


II Terminy postepowania dla nowych kandydatów
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy: od 25.07 do 29.07.2022 - (do godz. 12.00)
2 Weryfikacja wniosków: 25.07.2022 - 01.08.2022 - (do godz. 14.00)

3 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 01.08.2022 - (o godz. 16.00)

4 Potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w bursie: do 02.08.2022 - (do godz. 12.00)
5 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do bursy: 02.08.2022 - (o godz. 16.00)
6 Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej: od 02.08.2022 - (od godz. 16:00)

 

Chcąc zamieszkać w naszym internacie należy pobrać i złożyć następujące dokumenty:
- podanie (zał. 1)
- zaświadczenie o zamieszkaniu w bursie/internacie w poprzednim roku (zał. 2)
- zaświadczenie ze szkoły (zał. 3)
- oświadczenie o wielodzietności (zał. 4)
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu (zał. 5).

 

Wypełnione podanie wraz z załącznikami (po uzyskaniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły) można dostarczyć:
- osobiście
- przesłać pocztą tradycyjną
- drogą elektroniczną nasz.internat.zsd.bydgoszcz@gmail.com

 

Prosimy o dostarczanie tylko pełnego kompletu dokumentów.

 

W przypadku niepełnosprawności występującej u kandydata lub w rodzinie kandydata potrzebna jest kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzająca wspomniany fakt.

 

Osoby, które zostaną przyjęte do Internatu proszone są o pobranie, wypełnienie i dostarczenie najpóźniej do dnia przyjazdu następujących dokumentów:
- karta informacyjna (zał. 6)
- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (zał. 7)
- informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (zał. 8)
- zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w imprezach sportowych i kulturalnych (zał. 9)
- zdjęcie legitymacyjne.

   

Poniżej załączniki do pobrania /w formacie edytowalnym i pdf/