Prace wykonane w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.