Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami
Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej!

Informacja dotycząca opłat za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2020

KOMUNIKAT
opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

– uczniowie młodociani pracownicy

– absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny

– osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych

– osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Czytaj więcej!