Zaproszenie na Konferencję "Szkoła równych szans dla wszystkich"

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Konferencję upowszechniającą ideę edukacji włączającej "Szkoła równych szans dla wszystkich". W załączeniu Program Konferencji.

Czytaj więcej!

Konsultacje dla rodziców w ramach projektu SCWEW

Nasza szkoła, jako jedna z ośmiu placówek w Bydgoszczy i jako jedyna szkoła branżowa w naszym mieście, bierze udział w projekcie pilotażowym Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej, o czym informowaliśmy już wcześniej na stornie internetowej szkoły.
W związku z projektem jest możliwość skorzystania przez rodziców z bezpłatnej konsultacji w sprawie trudności swoich dzieci, a naszych uczniów - szczegóły poniżej.

Czytaj więcej!

O Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)

Czytaj więcej!