Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - lipiec 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3 Wersja nr 4
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2023 nr 2023/BZP 00070507/04/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 23.03.2023 nr 2023/BZP 00070507/03/P)

Czytaj więcej!

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 v.2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3

Wersja nr 2

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2023 nr 2023/BZP 00070507/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 30.01.2023 nr 2023/1321300070507/01/P)1

Czytaj więcej!