Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 v.2

Opublikowano: 2023-01-31 12:45, Numer artykułu: 63715 , Autor: R.Kiełkowski
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3 Wersja nr 2 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2023 nr 2023/BZP 00070507/02/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 30.01.2023 nr 2023/1321300070507/01/P)1