Oferujemy telefoniczne konsultacje z doradcą zawodowym!

W ramach wsparcia doradczego umożliwiamy uczniom, którzy muszą dokonać wyboru dalszego kształcenia, telefoniczne konsulacie z doradcą zawodowym. Aby taką konsultację uzyskać proszę pisać na adres poczty elektronicznej szok@zsd.bydgoszcz.pl Na Państwa pocztę wyślę swój nr telefonu.
Konsultacje będą udzielane w godzinach:
Poniedziałek 14.00-15.30
Czwartek 9:00 - 12:00
W sytuacjach indywidualnych istnieje możliwość konsultacji w innych godzinach.
Paweł Kuzemko
Doradca zawodowy w ZSD

Czytaj więcej!

Godziny pracy Szkolnego Ośrodka Kariery w roku szkolnym 2023/2024

Czytaj więcej!

Informacje o SzOK-u

Do zadań doradcy zawodowego na terenie szkół należy:
- diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację edukacyjną i zawodową;
- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej i zawodowej;
- wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji;
- udzielanie indywidualnych i grupowych porad;
- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli;
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi włączającymi się w pomoc doradczą i psychologiczno-pedagogiczną.

Czytaj więcej!