Zaproszenie na Konferencję podsumowującą działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy

Opublikowano: 2023-10-01 12:13, Numer artykułu: 68531 , Autor: S.Bartczak-Gackowska

Serdecznie zapraszamy do udziału on-line w naukowo-szkoleniowej Konferencji podsumowującej działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy "Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich", która odbędzie się 19 maja w godz. 9.00-16.00. W załączniku Program Konferencji oraz link do wydarzenia.