Historia Internatu ZSD

Nasz internat stanowi integralną część Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.
Od 1974 roku usytuowany jest obok szkoły przy ulicy Toruńskiej 50 a.
Gdy w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 25 17 III 1947 roku nastąpiło oficjalne otwarcie TPD, należało go przystosować w taki sposób, aby pomieścił 50 słuchaczy w ciągu dnia, a w nocy służył jako internat. Początkowo słuchacze musieli spać na sianie... Dopiero z upływem czasu szkoła otrzymała od wojska łóżka i sienniki, natomiast pościel każdy musiał mieć własną. Słuchacze mieli przeważnie po 25-40 lat, w większości byli żonaci, pochodzili z fabryk mebli rozsianych po całym kraju. Byli to czeladnicy i mistrzowie z wieloletnią praktyką, którzy zostali oddelegowani w celu zdobycia wiedzy teoretycznej.

 

Czas nauki I semestru trwał od 17 marca 1947 r. do 7 listopada 1948 r. Po okresie wojennym nastąpiła cisza, możliwość koncentracji nad nauką. Dla ówczesnych słuchaczy nie mogło być nic przyjemniejszego, jak w skupieniu i ciszy poznawać to, co ludzka mądrość stworzyła i co może służyć rozwojowi ludzkości.
Dzień nauki słuchacza wyglądał inaczej niż dzień dzisiejszego ucznia. Dzień rozpoczynał się pobudką o godz. 6.00. Następnie odbywał się apel, odśpiewanie pieśni religijnej, śniadanie. O godz. 7.00 rozpoczynały się zajęcia szkolne. Nie istniał podział na grupy, mimo iż było 50 słuchaczy. Po 4 lekcjach dzwonek wzywał do stołówki na drugie śniadanie, które składało się z dwóch skibek chleba, posmarowanych smalcem oraz kubka kawy zbożowej z mlekiem. Po wzmocnieniu sił fizycznych odbywały się następne 4 lekcje, aż do dzwonka wzywającego na obiad, który składał się z talerza zupy i drugiego dania. Po obiedzie były jeszcze 2 lekcje, przeważnie kreślenie techniczne lub rysunek zawodowy. Przed i po kolacji odbywała się nauka własna oraz godzina wychowawcza. Dzień nauki zamykał się, więc 10 lekcjami i kilkoma godzinami nauki własnej. Dopiero o godz. 22.00 następowała cisza nocna, gaszenie świateł, odpoczynek.
W latach 1947-1959 szczególną troską dyrekcji szkoły i nauczycieli otoczony był internat przy ul. Gdańskiej 138. Warunki bytowania w nim były dalekie od średniego standardu. Sale sypialne mieściły po 40 łóżek, nie było miejsca do nauki własnej. Młodzież wracała do internatu późnym wieczorem, gdyż uczyła się po południu w salach lekcyjnych.
Budowa internatu przy ul. Toruńskiej została ukończona w 1974 roku. Usytuowany obok szkoły, od początku był dobrze wyposażony i zorganizowany. Szybko stał się wizytówką szkoły.

Obecnie internat wyposażony jest w pokoje nauki, WiFi,  świetlicę  TV.. Do dyspozycji wychowanków jest siłownia, stoły ping-pongowe szkolna sala gimnastyczna.