WEWNĄTRZSZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW - styczeń 2023

Czytaj więcej!

Matura 2023 dla absolwentów - informacja o składaniu deklaracji

Szkoła przyjmuje deklaracje maturalne jedynie w formie papierowej, wraz z załącznikami. Deklaracja A musi być wypełniona DRUKOWANYMI literami, łącznie z adresem e-mail (drukowanymi).
Szkoła nie przyjmuje e-deklaracji.
Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż do 7.02.2023 r. z dowodem wpłaty (o ile taką zdający wpłaca) z datą wpłaty po 01.01.2023 r.
Po tym terminie deklaracja od zdającego nie będzie przyjmowana.
Można złożyć deklarację wcześniej.
Deklaracje są dostępne w wersji edytowalnej na stronie CKE.

Czytaj więcej!

Egzaminy zawodowe 2022 - informacje

Znajdziecie tutaj wszystkie informacje ważne dla przystępujących do tych ważnych egzaminów

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminów zawodowych 2022

Czytaj więcej!

E-deklaracja maturalna - ulotka informacyjna

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. . dopuszcza możliwość wypełniania przez uczniów i absolwentów elektronicznej wersji deklaracji maturalnej, tzw. E-deklaracji.

Czytaj więcej!