Uwaga! Zmiany w harmonogramie ustnych egzaminów maturalnych j. polski i j. angielski - Maj 2024

Ważne dla tegorocznych maturzystów!

Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych 2024 j. polski i j. angielski ze zmianami z 26 kwietnia 2024

Proszę uważnie zapoznać się z załącznikami z uwagi na zmiany, zwracając uwagę na daty modyfikacji harmonogramu.

Czytaj więcej!

Informacje o egzaminach - ważne dla ósmoklasistów i maturzystów!

Informacje o egzaminach, terminy a także deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024r.

Uwaga!
Nie przyjmujemy deklaracji maturalnych składanych elektronicznie, tylko papierowo! (można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście)

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2023

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2023

L.p.  Data  Godzina  Przedmiot 

1 28.08.2023  09:00  Matematyka
2 28.08.2023  09:00  J. polski 
3 28.08.2023  10:00  Historia 
4 28.08.2023  11:00  Urządzenia  foto

5 29.08.2023  09:00  Geografia
6 29.08.2023  09:00  Urządzenia w  prz. drzewnym
7 29.08.2023  10:00  Obrabiarki

8 30.08.2023  10:00  Chemia 
9 30.08.2023  09:00  Rysunek zaw. 
10 30.08.2023  10:00  Technologia
11 30.08.2023  11:30  WF
12 30.08.2023  9:00  J. angielski

Czytaj więcej!

WEWNĄTRZSZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW - styczeń 2023

Czytaj więcej!

Matura 2023 dla absolwentów - informacja o składaniu deklaracji

Szkoła przyjmuje deklaracje maturalne jedynie w formie papierowej, wraz z załącznikami. Deklaracja A musi być wypełniona DRUKOWANYMI literami, łącznie z adresem e-mail (drukowanymi).
Szkoła nie przyjmuje e-deklaracji.
Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż do 7.02.2023 r. z dowodem wpłaty (o ile taką zdający wpłaca) z datą wpłaty po 01.01.2023 r.
Po tym terminie deklaracja od zdającego nie będzie przyjmowana.
Można złożyć deklarację wcześniej.
Deklaracje są dostępne w wersji edytowalnej na stronie CKE.

Czytaj więcej!

Egzaminy zawodowe 2022 - informacje

Znajdziecie tutaj wszystkie informacje ważne dla przystępujących do tych ważnych egzaminów

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminów zawodowych 2022

Czytaj więcej!

E-deklaracja maturalna - ulotka informacyjna

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. . dopuszcza możliwość wypełniania przez uczniów i absolwentów elektronicznej wersji deklaracji maturalnej, tzw. E-deklaracji.

Czytaj więcej!