Branżowa Szkoła II. Stopnia - terminy zjazdów!

Terminy zjazdów dla I - III semestrów dla naszej szkoły branżowej drugiego stopnia.

Czytaj więcej!

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - lipiec 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3 Wersja nr 4
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2023 nr 2023/BZP 00070507/04/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 23.03.2023 nr 2023/BZP 00070507/03/P)

Czytaj więcej!

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023-2024

Podręczniki obowiązujące w Zespole Szkół Drzewnych od 4 września 2023Czytaj więcej!

Udział wolontariuszy szkoły w Gorillas 2023

14.06.2023 nasi szkolni wolontariusze z uśmiechem i ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w integracyjnej imprezie rekreacyjno-sportowej "Gorillas" w ramach projektu SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy.
Spisali się doskonale - dziękujemy!

Czytaj więcej!

Ważne terminy dla kandydatów do naszej szkoły na rok szkolny 2023-2024!

Harmonogram rekrutacji - dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia

Czytaj więcej!