Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 v.2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3

Wersja nr 2

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2023 nr 2023/BZP 00070507/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 30.01.2023 nr 2023/1321300070507/01/P)1

Czytaj więcej!

Zapisy do Szachowych Mistrzostw ZSD 2022/2023

Zapraszam wszystkich chętnych z SB i TD do udziału w turnieju szachowym rozgrywanym po feriach. Żeby wziąć w nich udział należy wypełnić poniższy formularz. Uwaga, przy rejestracji należy być zalogowaną/zalogowanym na szkolnym koncie mailowym. Termin zgłoszeń upływa 19 lutego 2023.

Czytaj więcej!