16.04.2021 Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia

Zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół do 25 kwietnia br. za wyjątkiem klasy 3E (której uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br).
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Pozostali uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, nie będący młodocianymi pracownikami będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w warsztatach szkolnych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Czytaj więcej!

Oferta klas dla kandydatów do ZSD 2021/2022

Uwaga! Oferta szkoły może się jeszcze aktualizować!

Zespół Szkół Drzewnych proponuje w 2021 roku rozpoczęcie nauki w następujących klasach:

Czytaj więcej!

Od 29.03.2021r. do 11 kwietnia br. zajęcia praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.

Od 29.03.2021r. do 11 kwietnia br. zajęcia praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.
Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Dyrektor ZSD Ilona Chilicka

Czytaj więcej!

Nowe stoły stolarskie dla uczniów Warsztatów Szkolnych

W ramach projektu unijnego "Akcja kwalifikacja 3" zostały zakupione stoły stolarskie firmy Bernardo w liczbie 24 sztuk. Będą użytkowane w wyremontowanych salach, mam nadzieję że od nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej!

Nowy zakup w ramach projektu "Akcja kwalifikacja 3". Strugarka grubościowa firmy Felder z wałem spiralnym.

Cieszymy się z nowej obrabiarki do obróbki drewna. Jest to strugarka grubościowa firmy Felder model D 963. Jakość strugania świetna, mniejszy poziom hałasu, elektroniczna regulacja ustawienia stołu.
Same zalety.

Czytaj więcej!