Komunikat ze strony Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w sprawie zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego
ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm.
poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

Czytaj więcej!

Oferujemy telefoniczne konsultacje z doradcą zawodowym!

W ramach wsparcia doradczego umożliwiamy uczniom, którzy muszą dokonać wyboru dalszego kształcenia, telefoniczne konsulacie z doradcą zawodowym. Aby taką konsultację uzyskać proszę pisać na adres poczty elektronicznej szok@zsd.bydgoszcz.pl Na Państwa pocztę wyślę swój nr telefonu.
Konsultacje będą udzielane w godzinach:
Wtorek 9.00-10.00
Czwartek 15.00-16.00
W sytuacjach indywidualnych istnieje możliwość konsultacji w innych godzinach.
Paweł Kuzemko
Doradca zawodowy w ZSD

Czytaj więcej!

Informacja OKE w sprawie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja komunikatu z dnia 11 marca 2020 r.) termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 r. ustalony został na dzień 20 marca 2020 r.

Wyniki zdających (formuła 2012 – klasa IVa i absolwenci z lat wcześniejszych) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia o godzinie 10.00.

Czytaj więcej!

Informacje o zawieszeniu zajęć 12-25 marca 2020

MEN przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

W dniach 12 – 25 marca 2020r.
zajęcia w Zespole Szkół Drzewnych są zawieszone.
Dotyczy to również zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. W tym czasie młodzież pozostaje w domu.

Wyjątek stanowią uczniowie – pracownicy młodociani, którzy od jutra tj. od 12 marca 2020r., zgłaszają się każdego dnia do swoich pracodawców!!!

Czytaj więcej!

Informacje o koronawirusie

Czym jest koronawirus?
Kto jest najbardziej narażony?
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Jak SKUTECZNIE myć dłonie?
Co robić jeżeli masz podejrzenie zarażenia koronawirusem?

Czytaj więcej!