Wnioski ZFŚS

Informujemy, iż w związku z trwającym okresem przedkładania wniosków na dofinansowanie wypoczynku własnego oraz na dofinansowanie wypoczynku dzieci z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, zamieszczamy poniżej druki w/w wniosków. Wydrukowane i podpisane odręcznie wnioski należy przedłożyć osobiście lub listownie do sekretariatu Zespołu Szkół Drzewnych do dnia 1 czerwca 2020r. adres korespondencyjny: Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz.