Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej!

Tydzień Ulgi

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji UJ "Tydzień Ulgi". Pierwszy tydzień po powrocie do nauki stacjonarnej będzie tygodniem bez sprawdzianów i zadań domowych - wszystko po to, aby uczniowie z radością i bez nadmiernego stresu ponownie przekroczyli progi ZSD.
Dla klas drugich i trzecich BS tydzień ulgi będzie obowiązywał w dniach 17-21.05, a dla klas pierwszych BS i wszystkich klas technikum - w dniach 24-28.05.
Informacje dotyczące akcji:
https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

Czytaj więcej!

W dniach 17-28.05.21r. zajęcia w systemie hybrydowym

Od najbliższego poniedziałku pracujemy w systemie hybrydowym:

17 – 23.05.2021r.:
zajęcia zdalne - wszystkie klasy techniczne i pierwsze BS I st. (Ia, IIa, IIb, 1E, 1F, 1G)
zajęcia stacjonarnie (w szkole) - klasy drugie i trzecia BS I st. (2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 3E)

24 – 28.05.2021r.:
zajęcia zdalne - klasy drugie i trzecia BS I st. (2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 3E)
zajęcia stacjonarnie (w szkole) - wszystkie klasy techniczne i pierwsze BS I st. (Ia, IIa, IIIa, 1E, 1F, 1G)

Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywają się stacjonarnie (na warsztatach, w zakładach pracy, w stajniach).

Pracujemy według obecnie obowiązującego planu tj z dnia 30.01.2021r.

Czytaj więcej!

Powrót zajęć praktycznych w formie stacjonarnej!

Od 26 kwietnia uczniowie wracają na zajęcia praktyczne w szkole i w innych miejscach odbywania (u pracodawców oraz w gospodarstwach).

Czytaj więcej!

16.04.2021 Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia

Zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół do 25 kwietnia br. za wyjątkiem klasy 3E (której uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br).
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Pozostali uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, nie będący młodocianymi pracownikami będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w warsztatach szkolnych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Czytaj więcej!

Od 29.03.2021r. do 11 kwietnia br. zajęcia praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.

Od 29.03.2021r. do 11 kwietnia br. zajęcia praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.
Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Dyrektor ZSD Ilona Chilicka

Czytaj więcej!

Nowe stoły stolarskie dla uczniów Warsztatów Szkolnych

W ramach projektu unijnego "Akcja kwalifikacja 3" zostały zakupione stoły stolarskie firmy Bernardo w liczbie 24 sztuk. Będą użytkowane w wyremontowanych salach, mam nadzieję że od nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej!

Nowy zakup w ramach projektu "Akcja kwalifikacja 3". Strugarka grubościowa firmy Felder z wałem spiralnym.

Cieszymy się z nowej obrabiarki do obróbki drewna. Jest to strugarka grubościowa firmy Felder model D 963. Jakość strugania świetna, mniejszy poziom hałasu, elektroniczna regulacja ustawienia stołu.
Same zalety.

Czytaj więcej!

Konkurs fryzjerski dla uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer - klasy I-III

Czytaj więcej!

Informacja o szczepieniu przeciw COVID-19 dla instruktorów praktycznej nauki zawodu!

W związku z ogłoszoną przez MEiN możliwością szczepienia się przeciw COVID-19 przypominamy, że instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą zgłosić chęci zaszczepienia wysyłając maila: zsd@zsd.bydgoszcz.pl do dnia 9.02.2021r. o następującej treści:
„Chcę się zaszczepić przeciw COVID-19
Nazwisko i imię
Pesel
Nr telefonu”
Nazwa zakładu pracy w którym zatrudniony jest nasz uczeń
Nazwisko i imię pracownika młodocianego.

Czytaj więcej!