Szkoła Branżowa II Stopnia nr 1 - informacje i podanie

Szkoła branżowa II stopnia to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.

 

Szkoła branżowa II stopnia jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły.


W branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Co ciekawe, II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

 

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

 

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia. Kwalifikacje ze szkoły I stopnia muszą być spójne. Uczeń, który uzyskał kwalifikację stolarza w Szkole Branżowej I stopnia, może zostac uczniem Szkoły Branżowej II stopnia w zawodzie technik techniologii drewna (ale nie technika usług fryzjerskich...)

 

We wrześniu planujemy otworzenie Szkoły Branżowej II Stopnia nr 1 w następujących zawodach:

- technik technologii drewna,
- technik usług fryzjerskich,
- technik fotografii i multimediów,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik technologii żywności,
- technik robót wykończeniowych w budownictwie.

 

https://wybieramszkole.pl/blog/szkola-branzowa-ii-stopnia-co-daje-i-kto-moze-do-niej-isc/ data dostępu: 11 czerwca 2019

 

Pobierz podanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1:

do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 (uczeń pełnoletni)  - podanie do szkoły2

do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 (uczeń niepełnoletni) - podanie do szkoły3

 

Wypełnione można dostarczyc je osobiście do sekretariatu szkoły, listownie lub przesłać mailem (forma preferowana) na adres: zsd@zsd.bydgoszcz.pl