Podręczniki - Bydgoska Karta Rodzinna 3+

Opublikowano: 2021-08-16 13:59

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH BYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+

 

Chcąc skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego wypełniony wniosek według ustalonego i opublikowanego na stronie internetowej szkoły wzoru wraz z wypełnionym komputerowo wykazem potrzebnych podręczników oraz kserokopią Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+ (oryginał do wglądu).

Termin składania wniosków upływa dnia 10 września 2021. W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. Program nie obejmuje uczniów uprawnionych do skorzystania z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.