Nauczane zawody w roku szkolnym 2022/23

Opublikowano: 2022-04-26 12:37, Numer artykułu: 40306 , Autor: R.Kiełkowski

TECHNIKUM DRZEWNE NR 5

 

OFERTA TECHNIKUM DRZEWNEGO NR 5 

 

Technik Technologii Drewna (TTD)

 

 1. Zawód poszukiwany przez pracodawców, wspierany przez Urzędy Pracy przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej.
 2. Najlepsi uczniowie uzyskują stypendia finansowane przez zakłady pracy współpracujące ze szkołą.
 3. Zajęcia praktyczne w nowoczesnych warsztatach szkolnych.
 4. Po zakończeniu szkoły zdobycie kwalifikacji w zawodzie:
 • DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • DRM.08 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
 1. W czasie wakacji dla chętnych praca płatna w ramach stażu zawodowego.

 

Szkoła pozwala zdobyć umiejętności w zakresie:

 • projektowania i produkcji mebli
 • wykonywania konstrukcji drewnianych
 • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • organizowania i nadzorowania procesu technologicznego

 

Możliwość uzyskania certyfikatów:

 • projektowanie komputerowe Auto CAD
 • renowacja mebli
 • rzeźbiarstwo
 • galanteria drzewna
 • ciesielstwo
 • intarsja
 • lutnictwo

Kliknij po więcej informacji o zawodzie technik technologii drewna

 

 

Technik Hodowca Koni (THK)

 

 1. Zawód dla miłośników koni.
 2. Nabywanie umiejętności do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego, w tym innej działalności gospodarczej.
 3. Zajęcia praktyczne w stadninach w Bydgoszczy i okolicach.
 4. Po zakończeniu szkoły zdobycie kwalifikacji w zawodzie:
 • ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni
 • ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni
 1. W czasie wakacji dla chętnych udział w płatnych stażach zawodowych.

 

 

Szkoła pozwala zdobyć umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizowania i prowadzenia chowu koni
 • planowania, organizowania i prowadzenia hodowli koni
 • rekreacyjnego i sportowego użytkowania koni
 • marketingu związanego z użytkowaniem koni
 • sprzedaży koni hodowlanych
 • zakupu wyposażenia stadniny

Kliknij po więcej informacji o zawodzie technik hodowca koni

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

 

OFERTA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 5

 

Stolarz

 

 1. Zawód poszukiwany przez pracodawców, wspierany przez Urzędy Pracy przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej.
 2. Najlepsi uczniowie uzyskują stypendia finansowane przez zakłady pracy współpracujące ze szkołą.
 3. Zajęcia praktyczne w nowoczesnych warsztatach szkolnych.
 4. Po zakończeniu szkoły zdobycie kwalifikacji w zawodzie:
 • DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 1. W czasie wakacji dla chętnych praca płatna w ramach praktyk i stażu zawodowego.

 

Szkoła pozwala zdobyć umiejętności w zakresie:

 • produkcji: mebli, okien, drzwi, schodów, okładzin ściennych, zabawek itp.
 • wykonywania konstrukcji drewnianych
 • obróbki ręcznej i maszynowej
 • montowania wyrobów w całości

Kliknij po więcej informacji o zawodzie stolarz

 

 

Fotograf

 

 1. Zawód dla miłośników fotografii.
 2. Zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach i studiu fotograficznym.
 3. Po zakończeniu szkoły zdobycie kwalifikacji w zawodzie:
 • AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

Szkoła pozwala zdobyć umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania planu zdjęciowego,
 • rejestrowania obrazu,
 • obróbki i publikowania obrazu

Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość:

- zrozumieć techniczne aspekty dotyczące fotografii analogowej jak i cyfrowej,

- poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze,

- nauczyć się metod korekty zdjęć i fotomontażu,

- opanować obsługę sprzętu fotograficznego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania.

W kompleksowo wyposażonej pracowni komputerowej nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć,  projektowania grafiki, animacji, itp. Zapoznasz się z  cenionym na rynku pracy programem do zdjęć i grafiki jakim jest Adobe Photoshop.

Poznasz tajniki pracy z modelem, obsługi sprzętu oświetleniowego i budowania planu zdjęciowego.

 

Kliknij po więcej informacji o zawodzie fotograf

 

 

Klasa wielozawodowa

 

 1. Szkoła kształci w wielu zawodach popularnych na rynku pracy:
 • kucharz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • tapicer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy
 • lakiernik samochodowy
 • elektromechanik
 • elektryk

 

 1. Uczniowie, jako pracownicy młodociani, kształcą się w wybranych zawodach u pracodawców w formie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych w wymiarze 4 tygodni w każdym roku nauki.
 3. Po zakończeniu szkoły zdobycie kwalifikacji w zawodzie:
 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie potraw
 • FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
 • SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
 • MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
 • MOT.04 Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
 • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 • DRM.05 Wykonywanie wyrobów tapicerskich
 • ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektronicznych
 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektronicznych
 1. W czasie wakacji dla chętnych praca płatna w ramach praktyk i stażu zawodowego.