Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Zasiłki Szkolne

Pomoc Materialna

INFORMACJA O ZASIŁKACH SZKOLNYCH
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (w szczególności: pożarem lub wypadkiem, kradzieżą, śmiercią rodzica lub prawnego opiekuna, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna). Zdarzenie losowe należy udokumentować. Wniosek bydgoski można pobrać w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego oraz ze strony internetowej szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku - w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
ul. Wojska Polskiego 65; II piętro, pok. 232, 85-825 Bydgoszcz
tel: 52 58 56 700, 52 58 56 735
fax: 52 58 58 921
email: wsr@um.bydgoszcz.plPowrót do treści | Wróć do menu głównego