Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Szkoła Bez Przemocy

O Szkole > > Przedsięwzięcia ZSD >

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole jest jednym z priorytetów ZSD. W roku szkolnym 2006/2007 braliśmy udział w Programie Społecznym "Szkoła bez przemocy", deklarujemy swój udział także w jego tegorocznej kontynuacji. Zespół Szkół Drzewnych przyjął zobowiązaniado:
- diagnozy problemu w szkole
- przeprowadzania zajęć profilaktyczno-interwencyjnych dla klas
- organizacja Szkolnych Dni Bez Przemocy
- współpraca ze środowiskiem lokalnym (m.in. Strażą Miejską i Policją/
- praca z rodzicami /komunikacja wielostronna, intergracja rodziców, spotkania dotyczące przemocy, organizacja życia klasy, psychoedukacja rodziców/

Koordynatorem Programu w szkole jest p. mgr Joanna Górska


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego