Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Podręczniki - Karta Rodzinna 3+ 2018

Pomoc Materialna

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH
BYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+


W celu skorzystania z ww. formy pomocy w roku szkolnym 2018/2019, należy złożyć
w sekretariacie szkoły pisemną prośbę zawierającą następujące informacje:

- dane osobowe ucznia (imię, nazwisko, klasa),
- wykaz potrzebnych podręczników,
- kserokopię Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+ (oryginał do wglądu).

Można skorzystać z gotowego formularza dostępnego u pedagoga szkoły, w sekretariacie oraz tutaj.


Wypełniony druk należy złożyć do dnia 7 września 2018 u pedagoga szkoły lub w sekretariacie. W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. Program nie obejmuje uczniów uprawnionych do skorzystania z rządowego programu "Wyprawka szkolna".

Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego