Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Ogólne Przepisy BHP

Warsztaty Szkolne >

OGÓLNE PRZEPISY BHP
W WARSZTATACH SZKOLNYCHWszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania i znajomości przepisów BHP.
W szczególności uczeń zobowiązany jest:

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją BHP.
2. Ubrać się w odzież roboczą i sprawdzić czy pozapinane są wszystkie guziki, czy nie zwisają luźno jakieś części ubrania.
3. Zdjąć wszystkie zbędne przedmioty; pierścionki, obrączki, bransoletki, wisiorki itp.
4. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska pracy.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie nauczyciela.
6. Upewnić się, że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia osób przebywających na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu.
7. Zapewnić dobre oświetlenie, włączyć wentylację i wszystkie urządzenia gwarantujące bezpieczne wykonanie pracy.
8. Założyć stosowany na danym stanowisku pracy sprzęt ochrony osobistej.

W CZASIE PRACY:

9. Stanowisko robocze utrzymywać w porządku i czystości, nie rozrzucać narzędzi i
przedmiotów przeznaczonych do wykonania zadania.
10.Nie tarasować dróg i przejść oraz dostępu do sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników
prądu elektrycznego.
11.Ściśle przestrzegać obowiązującej stanowiskowej instrukcji BHP i poleceń nauczyciela.
12.Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
13.Nie naprawiać samodzielnie maszyn i urządzeń.
14.W razie zauważenia uszkodzenia natychmiast unieruchomić urządzenie.
15.Nie dopuszczać do pracy na swoim stanowisku osób postronnych bez zgody nauczyciela.
16.Należy unikać zbędnych rozmów, kłótni, popychania, jazdy na wózkach itp.
17.Nie dotykać części maszyn będących w ruchu; wałów pędnych, kół, pasów, lin itp.
18.W razie konieczności opuszczenia swego stanowiska pracy, zatrzymać obsługiwane
maszyny i wszystkie inne urządzenia mogące spowodować jakiekolwiek zagrożenie.

PO PRACY:

19.Dokładnie oczyścić swoje stanowisko robocze oraz złożyć urządzenia i przyrządy
pomocnicze w miejscach do tego przeznaczonych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego