Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

TERMINY ZAJĘĆ

dla kkz 5 w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz
dla kkz 6 w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

zajęcia praktyczne dla kkz 6 w roku szkolnym 2019/2020 - pobierzKwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych
w Zespole Szkół Drzewnych


Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (np. gimnazjum, ośmioklasowa szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, studia wyższe).

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej.

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

Sekretariat dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz, tel. 52/371 58 40


Uwaga
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o dostarczenie
podania na adres zsd@zsd.bydgoszcz.pl

Prosimy także o rejestrację online:

Zgłoszenie online

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Data urodzenia*:
Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (proszę zaznaczyć wybrany przez siebie kurs)::

Do szkoły należy dostarczyć dokumenty:

1. Podanie (można je też wypelnić na miejscu w sekretariacie),

2. Jedna fotografia legitymacyjna,

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/kwalifikacji,

4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

5. Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu).Powrót do treści | Wróć do menu głównego