Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Inne Programy Unijne

Zajęcia Dodatkowe i Staże

Zaangażowanie naszego nauczyciela w projekt unijny

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizuje od 24.02.2014 r do 30.11.2014 r nowy projekt „Mobilny nauczyciel zawodu kluczem do sukcesu szkoły” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe .

W ramach projektu nauczyciel z naszej szkoły w dniach 21.09.2014 r-27.09.2014r, Pani prof.
Katarzyna Walkowiak kształcąca w zawodzie fryzjer będzie uczestniczyła z tygodniową wizytą w organizacji partnerskiej w Niemczech.

Projekt jest realizowany we współpracy z niemiecką instytucją szkoleniową VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of programs in the European Community for SME´s 04435 Schkeuditz.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.Powrót do treści | Wróć do menu głównego