Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Historia

O Szkole >Zespół Szkół Drzewnych powstał w 1947 roku, kiedy to Ministerstwo Oświaty powołało Technikum Przemysłu Drzewnego dla Wysuniętych Robotników. Do szkoły tej zakłady pracy typowały co roku 50 robotników, którzy ukończyli już 25 rok życia. W latach 1947 - 1959 szkoła wypuściła 11 edycji techników starszej generacji w liczbie 461 osób. Ludzie ci jako pierwsi organizowali przemysł drzewny w naszym regionie. Przez kolejne lata szkoła rozwijała się, następowało doskonalenie warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej i zawodowej.

W 1954 roku otwarto 4-letnie młodzieżowe Technikum Przemysłu Drzewnego. Uczniowie uczyli się wykonując meble dla szkół, przedszkoli, sklepów, zakładów pracy, pomieszczeń administracji. Wyjeżdżali na praktyki do Niemiec, a młodzież niemiecka przyjeżdżała do nas.

Rok 1958 zaznaczył się w dziejach szkoły utworzeniemm 3-letniego technikum młodzieżowego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej stolarzy.

Poczatkowo szkoła miała siedzibę w budynku na ul. Królowej Jadwigi 25, po roku przeniosła się do Technikum Mechanicznego, w 1967 roku zajęła specjalnie dla niej wybudowany budynek przy ul. Toruńskiej 44.
Zasadnicza Szkoła Drzewna też zmieniała miejsce swojej działalności. Jej uczniowie uczęszczali na zajęcia na ul. Langiewicza, Lenartowicza, wreszcie jej miejscem był tymczasowy barak na terenie, który obecnie należy do szkoły.

Przy budowie obecnego budynku naszej szkoły pomagali ówczesni nauczyciele i uczniowie Technikum Przemysłu Drzewnego i Zasadniczej Szkoły Drzewnej. Z efektów ich pracy korzystamy do dnia dziesiejszego.

W 1969 roku zakończono budowę warsztatów szkolnych. Budowę bazy dydaktycznej szkoły zakończono w 1974 roku, kiedy ukończono budynek internatu. Wcześniej uczniowie zamiejscowi nocowali w budynku na ul. Gdańskiej 138, brak sal do nauki, sale sypialne dla 40 osób z pewnością nie były zbyt komfortowe.

W 1974 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica.

Przez następne lata stopniowo tworzono pracownie przedmiotowe, proces trwa cały czas, szkoła cały czas dostosowuje swoje wyposażenie do nowych potrzeb uczniów, nauczycieli i oczekiwań rynku pracy.
W latach 90 - tych powstały dwie pracownie komputerowe.

Po włączeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w struktury ZSD utworzono kolejne pracownie specjalistyczne: gastronomiczną (na razie pierwsza w szkole klimatyzowana sala lekcyjna), fotograficzne (komputerowa, studio i ciemnia) oraz fryzjerska.


Szkoła współpracuje z wieloma zakładmi branży drzewnej, w tym także z zakładami prywatnymi. nasi absolwenci podejmują studia głównie na wydziale technologii drewna w Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz na innych kierunkach i uczelniach.
W 2003 roku w struktury naszej szkoły włączona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4. Od tego momentu kształcimy młodzież w wielu zawodach poszukiwanych na rynku pracy nie tylko w Polsce. Ci uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza szkołą u pracodawców.
W roku 2014 szkoła zakupiła nowoczesną obrabiarkę CNC, która pozwala lepiej i nowocześniej kształcić techników technologii drewna i stolarzy. Dzieki tej inwestycji szkoła dostosowała swoją bazę dydaktyczną do potrzeb pracodawców z branży drzewnej.

Atuty szkoły:
wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
przychylni uczniom nauczyciele
dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, zajęć praktycznych,trzy pracownie komputerowe (w tym jedna przenaczona dla fotografów);
nowoczesne wyposażenie warsztatów szkolnych
pracownie zawodowe zapewniające dobre warunki nauki
dostęp do internetu;
prężnie działający szkolny radiowęzeł;
gazetka szkolna "Zawodowiec";
współpraca z uczelniami UKW w Bydgoszczy, UTP w Bydgoszczy, AR w Poznaniu;
wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycielska, w pełni zaspokajająca potrzeby edukacyjne szkoły;
dogodny dojazd;
sala bilardowa,
siłownia
świetlica szkolna ze stanowiskami komputerowymi podłaczonymi do sieci Internet
internat dla uczniów spoza BydgoszczyZajęcia pozalekcyjne:
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia wyrównawcze, a także rozwijające zainteresowania młodzieży:
zespół teatralno-kabaretowy
SKS (koszykówka, piłka nożna, pływanie, siatkówka, aerobik dla dziewcząt);
grupy dyskusyjne; kluby i koła o różnych kierunkach zainteresowań
warsztaty specjalistyczne (intarsja, renowacja mebli zabytkowych, rękodzieło artystyczne, rzeźba w drewnie, lutnictwo, modelarstwo szybowcowe, szkutnictwo, i wiele innych

Sukcesy szkoły:
wysokie miejsca uczniów w konkursach zawodowych
coroczne nagrody i wyróżnienia w konkursach ekologicznych;
coroczne czołowe lokaty w zawodach sportowych na szczeblu miasta i województwa;
coroczne zdobywanie czołowych lokat w konkursie wiedzy i umiejętności zawodowych "Złoty Strug"; "Diamentowa Piła"
nagrody i wyróżnienia w wojewódzkim konkursie na najlepsze prace dyplomowe;
nagrody i wyróżnienia uczniów w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej;


Powrót do treści | Wróć do menu głównego