Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Historia

O Szkole >Zespół Szkół Drzewnych powstał w 1947 roku, kiedy to Ministerstwo Oświaty powołało Technikum Przemysłu Drzewnego dla Wysuniętych Robotników. Do szkoły tej zakłady pracy typowały co roku 50 robotników, którzy ukończyli już 25 rok życia. W latach 1947 - 1959 szkoła wypuściła 11 edycji techników starszej generacji w liczbie 461 osób. Ludzie ci jako pierwsi organizowali przemysł drzewny w naszym regionie. Przez kolejne lata szkoła rozwijała się, następowało doskonalenie warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej i zawodowej.

W 1954 roku otwarto 4-letnie młodzieżowe Technikum Przemysłu Drzewnego. Uczniowie uczyli się wykonując meble dla szkół, przedszkoli, sklepów, zakładów pracy, pomieszczeń administracji. Wyjeżdżali na praktyki do Niemiec, a młodzież niemiecka przyjeżdżała do nas.

Rok 1958 zaznaczył się w dziejach szkoły utworzeniemm 3-letniego technikum młodzieżowego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej stolarzy.

Poczatkowo szkoła miała siedzibę w budynku na ul. Królowej Jadwigi 25, po roku przeniosła się do Technikum Mechanicznego, w 1967 roku zajęła specjalnie dla niej wybudowany budynek przy ul. Toruńskiej 44.
Zasadnicza Szkoła Drzewna też zmieniała miejsce swojej działalności. Jej uczniowie uczęszczali na zajęcia na ul. Langiewicza, Lenartowicza, wreszcie jej miejscem był tymczasowy barak na terenie, który obecnie należy do szkoły.

Przy budowie obecnego budynku naszej szkoły pomagali ówczesni nauczyciele i uczniowie Technikum Przemysłu Drzewnego i Zasadniczej Szkoły Drzewnej. Z efektów ich pracy korzystamy do dnia dziesiejszego.

W 1969 roku zakończono budowę warsztatów szkolnych. Budowę bazy dydaktycznej szkoły zakończono w 1974 roku, kiedy ukończono budynek internatu. Wcześniej uczniowie zamiejscowi nocowali w budynku na ul. Gdańskiej 138, brak sal do nauki, sale sypialne dla 40 osób z pewnością nie były zbyt komfortowe.

W 1974 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica.

Przez następne lata stopniowo tworzono pracownie przedmiotowe, proces trwa cały czas, szkoła cały czas dostosowuje swoje wyposażenie do nowych potrzeb uczniów, nauczycieli i oczekiwań rynku pracy.
W latach 90 - tych powstały dwie pracownie komputerowe.

Po włączeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w struktury ZSD utworzono kolejne pracownie specjalistyczne: gastronomiczną (na razie pierwsza w szkole klimatyzowana sala lekcyjna), fotograficzne (komputerowa, studio i ciemnia) oraz fryzjerska.


Szkoła współpracuje z wieloma zakładmi branży drzewnej, w tym także z zakładami prywatnymi. nasi absolwenci podejmują studia głównie na wydziale technologii drewna w Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz na innych kierunkach i uczelniach.
W 2003 roku w struktury naszej szkoły włączona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4. Od tego momentu kształcimy młodzież w wielu zawodach poszukiwanych na rynku pracy nie tylko w Polsce. Ci uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza szkołą u pracodawców.
W roku 2014 szkoła zakupiła nowoczesną obrabiarkę CNC, która pozwala lepiej i nowocześniej kształcić techników technologii drewna i stolarzy. Dzieki tej inwestycji szkoła dostosowała swoją bazę dydaktyczną do potrzeb pracodawców z branży drzewnej.

Atuty szkoły:
wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
przychylni uczniom nauczyciele
dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, zajęć praktycznych,trzy pracownie komputerowe (w tym jedna przenaczona dla fotografów);
nowoczesne wyposażenie warsztatów szkolnych
pracownie zawodowe zapewniające dobre warunki nauki
dostęp do internetu;
prężnie działający szkolny radiowęzeł;
gazetka szkolna "Zawodowiec";
współpraca z uczelniami UKW w Bydgoszczy, UTP w Bydgoszczy, AR w Poznaniu;
wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycielska, w pełni zaspokajająca potrzeby edukacyjne szkoły;
dogodny dojazd;
sala bilardowa,
siłownia
świetlica szkolna ze stanowiskami komputerowymi podłaczonymi do sieci Internet
internat dla uczniów spoza BydgoszczyZajęcia pozalekcyjne:
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia wyrównawcze, a także rozwijające zainteresowania młodzieży:
zespół teatralno-kabaretowy
SKS (koszykówka, piłka nożna, pływanie, siatkówka, aerobik dla dziewcząt);
grupy dyskusyjne; kluby i koła o różnych kierunkach zainteresowań
warsztaty specjalistyczne (intarsja, renowacja mebli zabytkowych, rękodzieło artystyczne, rzeźba w drewnie, lutnictwo, modelarstwo szybowcowe, szkutnictwo, i wiele innych

Sukcesy szkoły:
wysokie miejsca uczniów w konkursach zawodowych
coroczne nagrody i wyróżnienia w konkursach ekologicznych;
coroczne czołowe lokaty w zawodach sportowych na szczeblu miasta i województwa;
coroczne zdobywanie czołowych lokat w konkursie wiedzy i umiejętności zawodowych "Złoty Strug"; "Diamentowa Piła"
nagrody i wyróżnienia w wojewódzkim konkursie na najlepsze prace dyplomowe;
nagrody i wyróżnienia uczniów w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej;

Historia ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 w Bydgoszczy jest niezwykle burzliwa. Trzy razy zmieniała siedzibę, trzy razy nazwę. W naszej szkole zdobyło kwalifikacje na poziomie czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi w kilkudziesięciu zawodach.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 rozpoczęła działalność 1 września 1965 r. pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących nr 3 przy ul. Kościuszki 37a. W cztery lata później szkoła została przeniesiona na ulicę Obrońców Bydgoszczy 1.

1 września 1970 r. zmieniła nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 3. W trzy lata później w 1973 r. za osiągnięcia i dorobek otrzymała imię wybitnego poety Władysława Broniewskiego. W tym samym roku szkole wręczono sztandar, który odtąd towarzyszy wszystkim szkolnym uroczystościom.

W roku szkolnym 1977/1978 placówka zmieniła swoją nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, która jest aktualna do dzisiaj. W 1979 r. podjęto starania o przeniesienie szkoły do innego budynku. Po prawie czterech latach zapadła decyzja o przeniesieniu szkoły do nowej siedziby. Rok szkolny 1984/1985 rozpoczął się już w nowej siedzibie, tj. w budynku przy ul. Świętojańskiej 20. Ważnym wydarzeniem było nadanie placówce 14 października 1994r. honorowego patronatu nad tablicą upamiętniającą śmierć dwojga nauczycieli M. Domerackiego i K. Radwańskiej, bestialsko zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

30 czerwca 1995 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję w sprawie wpisania budynku naszej szkoły do rejestru zabytków. W grudniu 1995 roku szkoła obchodziła uroczyście XXX lecie swojego istnienia. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych szkoła przeżywała oblężenie. Nie wszyscy chętni ubiegający się o miejsce w szkole mogli podejmować tu naukę. Szkoła pracowała nadwie zmiany w godzinach od 7:30 do 19:35. Co roku uczyło się w niej ponad 1200 uczniów w 42 oddziałach. Zapoczątkowana od 1 września 1999 roku reforma oświaty wprowadziła nowy typ szkół - trzyletnie gimnazja. W związku z tym w roku szkolnym 2001/2002 nie dokonywano naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, w tym do ZSZ nr 4. Zdaniem władz oświatowych, wkraczający do szkół niż demograficzny i deficyt budżetowy miasta sprawił, że istniejąca sieć szkół w Bydgoszczy stała się zbyt duża w stosunku do potrzeb. W tej sytuacji starania całego środowiska szkoły o utworzenie szkoły średniej na bazie zasadniczej lub ponadpodstawowej nie znalazły akceptacji decydentów. Ponadto powołanie dwu i trzyletnich szkół zasadniczych nowego typu obok liceów profilowanych i trzyletnich ogólnokształcących odebrały ZSZ nr 4 kandydatów do nauki. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zamknęła nabór na poziomie 8 oddziałów klas pierwszych. W tej sytuacji w dniu 26 marca 2003 roku na posiedzeniu Rady Miasta Bydgoszczy podjęto uchwałę o włączeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w struktury Zespołu Szkół Drzewnych, którą również dotknęły podobne problemy z naborem.

Liczący ponad 115 lat budynek szkoły, w którym przez 20 lat mieściła się ZSZ nr 4 został w dniu 31 lipca 2003 r. przekazany Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Obecnie staje się on siedzibą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdyż wkrótce Akademia Medyczna im. Rydygiera w Bydgoszczy zostanie przyłączona do UMK.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dzięki połączeniu zyskała fundusze potrzebne na stworzenie profesjonalnych pracowni potrzebnych do kształcenia zawodowego na wysokim poziomie. Na zdjęciu poniżej - nowa pracownia kucharzy.

NASZE SUKCESY

W ostatnich latach nasi uczniowie brali udział w ponad czterdziestu konkursach, olimpiadach, turniejach przedmiotowych, tematycznych, zawodowych, sportowych i ekologicznych o zasięgu szkolnym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Największe sukcesy osiągnęli w turniejach zawodowych o tytuł najlepszego piekarza, kelnera, ciastkarza (w 2001 r. nasz uczeń zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału), kucharza (wysokie lokaty w etapach wojewódzkich), fryzjera (najwyższe lokaty, nasi uczniowie są mistrzami w konkursach ogólnopolskich i zagranicznych w kategorii juniorów oraz ucznia i mistrza. Sprzedawcy reprezentujący ZSZ nr 4 zajęli w zawodach ogólnopolskich czwarte miejsce, w 2001 r. mieliśmy najlepszego ucznia w tym zawodzie w Polsce! W turnieju międzynarodowym szkół zaprzyjaźnionych nasi młodzi sprzedawcy zajęli pierwsze i trzecie miejsce w eliminacjach miejskich, w etapie międzynarodowym drużyna Bydgoszczy (składająca się w 2/3 z naszych uczniów) zajęła I miejsce. W roku szkolnym 2009/2010 nasi fryzjerzy i kucharze zdobywali laury w konkursach regionalnych i ogólnopolskich!

Do sukcesów zaliczyć można też prowadzoną przez szkołę współpracę międzynarodową, szczególnie dobre stosunki utrzymujemy ze szkołami zawodowymi w Niemczech, prowadzimy z nimi programy wymiany młodzieży. Ostatni wyjazd naszych uczniów do Peine (koło Hanoweru) nastąpił 10 lutego 2004 r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego